Categories
BLOG

lotto jackpot gewinner was nun

3 – Ayağa dur nə yatıbsan Azərbaycan igidi.

Ayağa dur nə yatıbsan Azərbaycan igidi.

İranın rasisti dövləti alçaldır Türk xalqını,
Urmu gölün qurudur bağladır axar çayını,
Vətənimi duzladır çıxardır xalqın ahını,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Yerimin adların pozur yazdırır yad adını,
Ev eşiyin satdırır çökdürür Türk xalqını,
Vətınindən ayırır azdırır yurtdan alını,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Dilimizi yuasaqlıb əridir yad [1] dilində,
Xalqı asimiləşdirib əriyir fars elində,
Kültürünü unutdurur əzir öz mənliyində,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Xalq asimilə olur irəlləyir fars dilində,
Varlığını unudur gəlişir özgə elində,
Uşaqları manqut olur olmayır heç fərqində,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Türk dilini inkar edir qoyur adın azəri,
Oxulda eyitimlədir yetişdirir fazəri,
Xalqı sapdırır deyir budur “gəlişmə” çarəsi,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi

Novruzda Türk böcək olur təbrik edırlər farsları, [2]
Qeyri farsı inkar edir [3] bu farsın alçaqları,
Bizi yada quyruq edir fars ali cənabları,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Türk dilini yasaqlayır öyrədilsin “tat” dili, [4]
Vergilərlə çalışırlar çox yayılsın “yas” dili,
(Nə yazıq onlara ki ləhcəsizdə öyrənirlər)
Məmləkətdə, Məktəblərdə rəsmiləşsin “fars” dili,
Silməklə yox eyləsin! ha ha ha ha, səndə bir gül!>
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Hər olanaq yaradır Fars dilini yaymasına,
Mediya [5] lar(TV) açdırır vergilərlə başqasına,
İnsan haqın pozdurur çıxır xalqın qarşısına,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Torpağım param-parça oturdurlar özgəsini,
Xalqımz işsizlikdən tərk edirlər Vətənini,
Sürgündə həm manqut edib silirlər kimliyini ,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

İş yerimi bağladır açılır fars bölgəsində,
Yer alt-üstü sərvətimi yatırır fars ölkəsində,
Azərbaycan çapılır qalır farsın kölgəsində,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Asimilə olmuş aydın xalqımız manqutlaşır,
Uşağilə fars dilində danışıb həm yazışır,
Yazıqlar olsun xalqa öz soyundan uzaqlaşır,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Xalqım yad mahnısın duyub şadlanır toy-şənlikdə!
Musiqisin unudubdur hallanır özgələrdə!
Zaman içrə maqutlaşır əriyir kökündə,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Hakim olmuş rasistlər [6] qeyri farsa xor yanaşır,
Irqıçı fikir yayır Türk xalqına tərs sataşır, [7]
İnsan haqqın pozub həmdə haqlardan danışır!
(Belə də iş olarmı? üz deyil dəllək qayişı,
Bunlara hər nə desən inanın geçək yaraşır)
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Rasizm [8] tarix təhrif edir çaşdırır xalqı inan,
Geri qalmış kuruşların düşüncə fikrin yayan,
Utanmayıb özlərini göstərir “çağdaş” insan,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Firdovsi sevər farslar ayılıb həm bilməlidir,
Fikirdən çağdaş olub iləriyə gəlməlidir,
Çağın insan haqlarını bəyənib sevməlidir,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Xaxamlar dövlət qurub gör necə tarix yaratdı?
Firuteşin burnun kəsib qulağından asdırdı,
Cinayətə utanmayıb daş üstündə yazdırdı,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Irqıçılar cinayətə çoxlu qurur duyurlar,
Cinayət edən hakim Ənuşirvan, Kuruşlar,
Bugün farslar adil deyib onlar kəbir [9] olurlar,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Qondarma tarix yazıb təhrif edir bu illətə,
Farsa tarix yaradıb yem verələr bu millətə,
İngilislər damad edib qalıblar bu gün zillətə,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Tarixində var Tomris tək döyüşçü qadınların,
Qan içdirən kuruşlara cəsurlu qoçaqların,
İstiqlalın [10] almağına sarsılmax igidlərin,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Tarixində tanınmış sənin böyük aydınların,
Baltacı Araz kimi istiqlalçı şairlərin,
Qurtuluşa yazılmış varındır çox əsərlərin,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi

Yazılmış Azərbaycan hamilədir istiqlala,
Bu kitablar: “Otay butay vətindir”, “Uyqarlaş”la
Yadıgar qoyub Araz üç “əsərdir” istiqlala,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Xalqımıa milli bilinç verməyinə dalmalıyıq,
Ölkəmizin əzilmiş milli haqqın almalıyıq,
Vətəni qurtarmağa bacarıqlı olmalıyıq,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Yazılmış Azərbaycan hamilədir istiqlala,
Göstərir xalqım necə sömürgədə qalmasına,
Vətənin çıxış yolun tutsaqlıqdan çıxmasına,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Uyqarlaşı oxuyanlar yetişərlər bugün çağa,
Haqlarına tanış olub yad onu qoymaz lağa,
Öz ayağı üstə durar qoymaz özgələr sağa,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Otay butay vətindir kitab adından bəllidir,
Param-parça olmuş xalqın Vətənimin dərdidir,
Yurdun özgür olmasına fikirsəl bir əsərdır,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

Milli bilinç silahına xalq varması lazimdir,
Özgürlüyün manifestin oxuması lazimdir,
Baltacını tanıyıb həm tanıtması lazimdir,
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi.

[1] Fars dilində.
[2] Iran Prezidentlərindən sohbət gedir.
[3] Xəso xaşak (Prezidet Ehmedinajadın deyişi).
[4] 20 illik dövlət programı.
[5] Tacik, Əfğan xalqına.
[6] Irqıçı, antitürk fars şairi.
[7] Fars ırqıçı olduqlarını biz Türk xalqına yansıddırırlar.
[8] Pəhləvi sulaləsindən başlayaraq bu günü qədər davam edir.
[9] Qatil cəllad Hökümdar şahlara utanmayıb adil adıda verirlər.
[10] Güney Azərbaycandan Söhbət gedir.

3 – Ayağa dur nə yatıbsan Azərbaycan igidi. Ayağa dur nə yatıbsan Azərbaycan igidi. İranın rasisti dövləti alçaldır Türk xalqını, Urmu gölün qurudur bağladır axar çayını, Vətənimi duzladır ]]>